Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Blog

nadzór inwestorski

Jakie czynności obejmuje nadzór inwestorski?

Osoby zlecające wykonanie robót budowlanych najczęściej nie mają fachowej wiedzy z tego zakresu. Z uwagi na ten fakt nie mogą skutecznie kontrolować działań wykonawcy i sprawdzać, czy podejmowane przez niego czynności są prowadzone prawidłowo. Rozwiązaniem takich problemów jest skorzystanie z pomocy osoby specjalizującej się w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego obiektów budowlanych. We Wrocławiu usługi tego rodzaju wykonuje firma Usługi Inżynieryjno-Budowlane Kamil Kosarewicz. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Czytaj więcej...

kierownik na budowie

Jakie obowiązki spoczywają na barkach kierownika budowy?

Prowadzenie prac budowlanych wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich procedur formalnych, związanych z bezpieczeństwem oraz realizowanymi procesami technologicznymi. By wszystkie zadania były przeprowadzanie prawidłowo, potrzebny stanie się więc fachowy nadzór nad poszczególnymi wykonawcami. Przy każdej inwestycji niezależnie od jej charakteru i skali niezbędne okaże się więc zatrudnienie posiadającego uprawnienia oraz wiedzę fachową kierownika budowy. W Oławie pomocą w tym zakresie służy firma Usługi Inżynieryjno-Budowlane Kamil Kosarewicz, zajmująca się też nadzorem inwestorskim oraz występująca jako inwestor zastępczy. Przyjrzyjmy się bliżej roli kierownika budowy.

Czytaj więcej...