Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Nadzory budowlane Wrocław

Świadczę usługę nadzoru budowlanego we Wrocławiu. Realizuję działania polegające na kontrolowaniu przebiegu procesu inwestycyjnego oraz sprawdzaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi i dokumentacją projektową. Głównym celem nadzorów budowlanych jest zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót oraz ochrona interesów inwestora. Odgrywają kluczową rolę na każdym etapie realizacji inwestycji – od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez cały okres trwania prac, aż po odbiór techniczny i przekazanie obiektu do użytkowania. Powierzenie nadzoru budowlanego wykwalifikowanej osobie to gwarancja jakości, bezpieczeństwa i terminowości realizacji wszelkich przedsięwzięć związanych z budownictwem.

 

Inspektor nadzoru we Wrocławiu

Jako inspektor nadzoru kontroluję to, co się dzieje na budowie i sprawdzam, czy prace na placu budowy przebiegają zgodnie z projektem. Do obowiązku inspektora nadzoru należy również kontrola tego, czy wykonawca stosuje się do harmonogramu prac oraz, czy nie występują opóźnienia. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego dba o bezpieczeństwo na budowie, kontrolując przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad ochrony środowiska.

Nadzór budowlany pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie realizacji inwestycji, co umożliwia szybkie ich usunięcie i minimalizację negatywnych skutków. W efekcie inwestor może oszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć problemów związanych z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót naprawczych czy korygujących.

Zapraszam do kontaktu z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji.