Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kierowanie/nadzorowanie budowy

Kierowanie / nadzorowanie budowy znacznie różni się zakresem prac od sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego. Jako kierownik budowy lub kierownik robót rozporządzam robotami budowlanymi zgodnie z przyjętym projektem i udzielonym pozwoleniem na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i techniczną oraz 15-letnie doświadczenie w ramach inżynierii drogowej, mostowej, dlatego sprawując kontrolę nad budową dopilnuję wszelkich najdrobniejszych szczegółów inwestycyjnych. Mam uprawnienia inżynieryjne drogowe, inżynieryjne mostowe i konstrukcyjno-budowlane.

Pracownicy z planami budowy

Czym kierownik budowy różni się od inspektora nadzoru?

W procesie budowlanym biorą udział inwestor, inspektor nadzoru inwestycyjnego, projektant a także kierownik budowy lub robót. Warto pamiętać, że pomysł inwestycyjny, budżet na jego realizację zapewnia inwestor, jego interesy reprezentuje w trakcie realizacji inwestycji inspektor nadzoru. Za realizację robót zgodnie z opracowaną przez projektanta koncepcją odpowiada właśnie kierownik budowy/ robót.

W ramach wspomnianej funkcji rozporządzam wszelkimi pracami i pilnuje opracowania zgodnej z założeniami formalno-prawnymi dokumentacji przebiegu robót, czuwam nad bezpieczeństwem pracowników.

 

Kierownik budowy: Zakres obowiązków

Kierownik budowy pełni kluczową rolę w procesie realizacji projektu budowlanego. Moim głównym zadaniem jest zarządzanie różnymi aspektami budowy, aby zapewnić skuteczne, efektywne i zgodne z wymaganiami zakończenie projektu. Oto główne obszary mojej działalności:

  • Zarządzanie procesem budowy

Planowanie, koordynacja i nadzór nad wszystkimi fazami procesu budowy, od etapu projektowego po zakończenie prac.

  • Komunikacja i współpraca:

Utrzymywanie regularnej komunikacji z zespołem projektowym, podwykonawcami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Koordynowanie działań i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

  • Zarządzanie terminami:

Opracowuję i utrzymuję harmonogramy budowy, monitoruję postępy prac, identyfikuję potencjalne opóźnienia i podejmuję działania naprawcze.

  • Zapewnienie zgodności z przepisami:

Upewnianie się, że wszystkie prace budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz wymaganiami lokalnych organów regulacyjnych.

  • Nadzór nad bezpieczeństwem:

Pilnuję przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Monitoruję, kontroluję i wdrażam procedury bezpieczeństwa.

  • Rozwiązywanie problemów technicznych:

Identyfikuję i rozwiązuję problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie budowy. Współpracuję z inżynierami i architektami w celu znalezienia skutecznych rozwiązań.

  • Zarządzanie jakością:

Gwarantuję, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z przyjętymi standardami jakościowymi i zatwierdzonymi planami projektowymi.

  • Dokumentacja projektu:

Prowadzenie dokładnej dokumentacji projektu, w tym raportów postępu prac, zmian, inspekcji i wszelkich istotnych zdarzeń.

 

Kierownik budowy: dlaczego warto ze mną współpracować?

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie budownictwa, które zdobyłem przez wiele lat pracy w różnych projektach budowlanych. Moje umiejętności i wiedza są solidnie zakorzenione w praktyce, co pozwala mi skutecznie zarządzać różnorodnymi aspektami projektów budowlanych. Jako specjalista, doskonale orientuję się w przepisach budowlanych, normach bezpieczeństwa oraz przepisach dotyczących ochrony środowiska, co jest kluczowe dla zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Moja znajomość nowoczesnych technologii budowlanych jest głęboka, a świadomość bieżących trendów i innowacji pozwala mi wprowadzać skuteczne i efektywne rozwiązania w praktyce. Wciąż doskonalę swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach branżowych, konferencjach i korzystając z najnowszych publikacji. Dzięki temu jestem na bieżąco z nowinkami technologicznymi, co umożliwia mi stosowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie budownictwa.

Potrafię szybko rozpoznawać i skutecznie rozwiązywać problemy techniczne, co pozwala utrzymać płynność postępu prac. Moje umiejętności zarządzania sytuacjami awaryjnymi pozwalają skutecznie radzić sobie z niespodziewanymi wyzwaniami, minimalizując potencjalne opóźnienia i ryzyko błędów. Dążę do tego, aby każdy projekt budowlany, którym się zajmuję, był realizowany zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i bezpieczeństwa, co przyczynia się do sukcesu końcowego przedsięwzięcia.

Zapraszam do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych i instytucjonalnych.