Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kierownik budowy Siechnice

Zajmuję się kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych. Mam wieloletnie doświadczenie jako kierownik budowy. Siechnice oraz inne miasta województwa dolnośląskiego to teren mojej działalności. Do moich obowiązków należy m.in.:

  • sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji – w tym kontrolowanie postępów prac, zgodności z projektem oraz terminowości wykonania poszczególnych etapów budowy;
  • zarządzanie zespołem pracowników na placu budowy i delegowanie zadań;
  • kontrolowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji;
  • dbanie o bezpieczeństwo na placu budowy – w tym przestrzeganie przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a także kontrolowanie stanu technicznego używanego sprzętu i narzędzi;
  • terminowe przekazywanie dokumentacji i raportów związanych z realizacją inwestycji.

Inwestorzy z Siechnic mogą również liczyć na moją profesjonalną pomoc. Mam uprawnienia inżynieryjne mostowe, inżynieryjne drogowe, a także konstrukcyjno-budowlane.

 

Czy kierownik budowy jest konieczny?

Kierownik budowy to osoba, która odgrywa kluczową rolę w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Jego zadaniem jest zarządzanie pracami na placu budowy, kontrolowanie postępów oraz dbanie o bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót. Z racji swojej odpowiedzialności za cały projekt, kierownik budowy musi posiadać nie tylko odpowiednie kompetencje techniczne, ale również umiejętności interpersonalne i organizacyjne. Jeśli więc szukają Państwo doświadczonego i wykwalifikowanego kierownika budowy dla inwestycji w Siechnicach, zapraszam do kontaktu.