Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje o firmie Usługi Inżynieryjno Budowlane Kamil Kosarewicz we Wrocławiu

Firma usługi Inżynieryjno Budowlane Kamil Kosarewicz działa od 2023 roku. Od pierwszych dni istnienia przedsiębiorstwa stawiam na kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Posiadam uprawnienia inżynieryjne mostowe i inżynieryjne drogowe, a także konstrukcyjno-budowlane. Dzięki nim mogę sprawować samodzielnie funkcje techniczne jako kierownik budowy lub robót, jak również inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową dróg i autostrad.

Uśmiechnięty mężczyzna w kasku

Do czego potrzebne są uprawnienia drogowe?

Uprawnienia drogowe pozwalają na budowę i projektowanie dróg i autostrad. W pracy na co dzień staram się wykorzystywać najnowsze technologie i najwyższe standardy świadczonych usług celem zachowania zgodności założeń z umową i dokumentacją techniczną. Mam możliwość podjęcia się nadzoru nad pracami związanymi z obiektami użytku lądowego, a także przepustów i dróg, których normy są ściśle wyznaczone w przepisach o drogach publicznych.

Podczas realizacji zleceń używam najnowocześniejszego oprogramowania, gwarantuję realizację projektu w założonym terminie i budżecie.

Do czego niezbędne są uprawnienia mostowe?

Uprawnienia inżynieryjne mostowe upoważniają mnie do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak drogowy obiekt inżynierski lub kolejowy obiekt inżynieryjny. W rozumieniu przepisów jako budowle kolejowe określane są:

  • mosty,
  • wiadukty,
  • przepusty,
  • ściany oporowe,
  • tunele liniowe,
  • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych o odpowiedniej budowie i usytuowaniu.

Uprawniania mostowe pozwalają mi również na kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz pełnienie nadzoru i kontroli technicznej podczas wytwarzania tych elementów.

Co dają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Posiadam również uprawniania konstrukcyjno-budowlane, które pozwalają kierować budową lub innymi robotami budowlanymi, a także wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych. Mogę pełnić także nadzór oraz zajmować się kontrolą techniczną wytwarzania tych elementów.