Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inwestor zastępczy

W ramach realizacji różnych inwestycji budowlanych mogę podjąć się sprawowania funkcji inwestora zastępczego. W ramach pełnionej funkcji w całości mogę zastąpić inwestora bezpośredniego z odpowiedzialności jego za określone w umowie czynności podczas prowadzonych budów, dzięki czemu ten nie musi brać czynnego udziału w budowie.

W ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego zobowiązuję się zatem do:

  • przejęcia na siebie obowiązków inwestora bezpośredniego,
  • występowania wobec osób trzecich, np. władz administracyjnych w jego imieniu.

Na specjalne życzenie inwestora głównego -po podpisaniu osobnej umowy o roboty budowlane – mogę stać się wykonawcą robót budowlanych.

Pełniąc funkcję inwestora zastępczego gwarantuję wykonywanie swoich zobowiązań – zawartych w umowie o zastępstwo inwestycyjne, w sposób zapewniający osiągnięcie celu, czyli zrealizowania inwestycji. Pilnuję kompletowania niezbędnej dokumentacji zdarzeń budowlanych, właściwego i terminowego zakończenia robót, a także ponoszenia wyłącznie wydatków zgodnych z wysokością nakładów pieniężnych ustalonych w dokumentacji inwestycji. Mam wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i posiadam uprawnienia inżynieryjne drogowe, inżynieryjne mostowe oraz konstrukcyjno-budowlane.

Ludzie z planem budowy


Współpraca inwestora zastępczego z inwestorem bezpośrednim

Do obowiązków inwestora zastępczego należy m.in. współpraca z inwestorem bezpośrednim. Mimo przejęcia obowiązków jestem zobowiązany do informowania inwestora o przebiegu wszystkich prac. Dokładny zakres obowiązków i powierzonych mi czynności jest zawsze zawarty w umowie o zastępstwo inwestycyjne. Zastępczy inwestor może uczestniczy już na etapie projektowania lub dopiero w czasie realizacji prac budowlanych. Podczas pełnienia tej funkcji odpowiadam m.in. za wybór wykonawców, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów BHP, sporządzanie i sprawdzanie dokumentów czy dokonanie czynności odbioru inwestycji.

 

Kiedy zatrudnić inwestora zastępczego?

Nie da się ukryć, że zatrudnienie inwestora zastępczego to wygodne rozwiązanie dla tych inwestorów, którzy nie mają czasu na pełne zaangażowanie się w budowę. W takiej sytuacji ich rola polega przede wszystkim na finansowaniu poszczególnych etapów inwestycji. Po podpisaniu umowy inwestor zastępczy przejmuje czynności, za które odpowiada inwestor. To dobra opcja w przypadku, gdy inwestor bezpośredni nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w procesie budowlanym oraz nie dysponuje wystarczającą ilością czasu.

Osoby zainteresowane moją ofertą zapraszam do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu. Chętnie odpowiem na pytania i udzielę dodatkowych informacji. Mogą Państwo liczyć na moją pomoc w dowolnym momencie budowy. Zapraszam do współpracy inwestorów z województwa dolnośląskiego.