Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Nadzór budowy Siechnice

Jestem doświadczonym i wykwalifikowanym inżynierem świadczącym usługę nadzoru budowy w Siechnicach oraz okolicznych miejscowościach. Zgłaszają się do mnie inwestorzy, którzy chcą mieć pewność, że prace budowlane będą przebiegać zgodnie z przepisami prawnymi oraz normami bezpieczeństwa. Nadzór budowlany przynosi wiele korzyści zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Dla inwestora oznacza to przede wszystkim gwarancję, że jego inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, co wpływa na jakość i wartość końcową obiektu. Dla wykonawcy nadzór budowlany to zapewnienie, że jego prace są oceniane przez specjalistę, co może przyczynić się do podniesienia renomy firmy oraz zdobycia kolejnych zleceń. Ponadto, nadzór budowlany wpływa na poprawę bezpieczeństwa na budowie oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia wad i usterek.

Działam nie tylko w Siechnicach. Prowadzę również nadzory budowy w Oławie, Oleśnicy i Wrocławiu.

 

Zakres obowiązków podczas nadzoru budowy

Inżynier nadzoru pełni wiele funkcji na budowie, a jego obowiązki są szeroko zakrojone. Do najważniejszych z nich należy kontrola jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową oraz przepisami prawa budowlanego. Inżynier nadzoru monitoruje również postęp prac, aby upewnić się, że są one realizowane zgodnie z harmonogramem oraz dba o przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska. Podczas nadzoru współpracuję z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, takimi jak inwestor, wykonawca, projektant czy inspektor nadzoru inwestorskiego. Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do pomyślnego zakończenia inwestycji.