Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kierownik budowy Oława

Jestem inżynierem uprawnionym do kierowania budową. Oława oraz województwo dolnośląskie to region, w którym realizuję swoje usługi. Kierowanie budową to niezwykle ważny element każdej inwestycji budowlanej. Jako doświadczony kierownik budowy, jestem przekonany, że moja wiedza oraz umiejętności mogą przyczynić się do sukcesu Państwa przedsięwzięcia.

Zadaniem kierownika jest bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa. Jestem odpowiedzialny za cały proces budowlany. Jako kierownik budowy pełnię również rolę koordynatora między inwestorem a podwykonawcami. Dzięki temu mogę skutecznie zarządzać harmonogramem prac oraz dbać o terminowe realizowanie poszczególnych etapów budowy.

Współpracuję nie tylko z klientami z Oławy. Mogę być kierownikiem budowy w Siechnicach, Wrocławiu, Oleśnicy oraz okolicznych miejscowościach. Zapraszam do kontaktu ze mną. 

 

Obowiązek zatrudnienia kierownika budowy

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy, którego zadaniem będzie prawidłowe zorganizowanie budowy oraz dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa. Zatrudniony kierownik budowy zobligowany jest m.in. do

  • przejęcia od inwestora terenu budowy i zabezpieczenia go;
  • systematycznego prowadzenia dokumentacji i wykonywania wpisów do dziennika budowy;
  • kontroli i zatwierdzania etapów prac na budowie;
  • kontroli prewencyjnej wykonawców;
  • wykonania dokumentacji powykonawczej;
  • uczestnictwa podczas odbioru inwestycji
  • i wielu innych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z moją firmą zapraszam do kontaktu.